Random artikel
 
Musik leksikon
 
Musikvideo
(Musik leksikon > Musik leksikon)


En musikvideo er en kort film på typisk 3-5 minutter. Handlingen er som regel baseret på en sang, og bandet eller kunstneren bag denne optræder typisk selv i filmen. Videoen har ligeledes typisk samme handling som sangen....

 
 
Nyeste artikler 361 - 370
 
 
Obligat
( > Musikudtryk)


Obligat betegner en supplerende stemme, der ledsager melodistemmen i en sats. Stemmen kan være instrumental eller sunget. En obligat stemme er altså hverken mere eller mindre obligatorisk end alle ande stemmer i satsen, men spiller derimo...
 
Nueva Canción
( > Musikudtryk) - (Rating:10)


Nueva Canción (Ny sang) er en musikalsk bevægelse, der opstod i Argentina og spredte sig til resten af Latinamerika midt i 1960’erne. Den kombinerer folkemusikalske traditioner med tekster, der ofte er politisk farvet i venstreorienteret ...
 
None
( > Musikudtryk) - (Rating:3)


None (af latin: Nonus, den niende) er en betegnelse i musik for et toneinterval på 9 toner, dvs. en tone mere end en oktav En oktav er to toner, der er ens, men ligger i forskellige højder. Dette kan f.eks. være tonen c. Oktav be...
 
Saxofon
( > Musikudstyr) - (Rating:3)


En saxofon er et transponerende instrument af typen træblæser, selvom den normalt er lavet af messing. Den blev opfundet i 1840’erne af instrumentbyggeren Adolphe Sax De almindeligste typer er sopran-, alt-, tenor- og barytonsaxof...
 
Obo
( > Musikudstyr)


En obo er et musikinstrument i træblæserfamilien med dobbelt rørblad. Ordet stammer fra det franske Hautbois (højt træ eller højt træblæseinstrument), og kaldtes tidligere også Hobo på da...
 
Klarinet
( > Musikudstyr)


En klarinet er et musikinstrument i træblæserfamilien. Ordet stammer fra italiensk, den sidste stavelse, -et, betyder lille, og clarino betyder trompet; de tidligste klarinetter havde en lyd, der mindede om lyden af en trompet Klarinett...
 
Trompet
( > Musikudstyr) - (Rating:2)


En trompet er et transponerende messingblæseinstrument, der har tre ventiler. Ventilerne gør, at man kan spille toner, der er en halv, en hel eller halvanden dybere end naturtonerne og dermed dække alle trin i toneskalaen. Trompete...
 
Jagthorn
( > Musikudstyr) - (Rating:10)


Et jagthorn er et instrument af typen messingblæser. Da et jagthorn ikke har ventiler, er man begrænset til at bruge naturtonerne. Jagthornet bruges mest som signalhorn under jagt....
 
Musikinstrument
( > Musikudtryk)


Et musikinstrument er et objekt der bruges af en musiker til at frembringe musik med. Selvom der findes eksempler på at alt fra damplokomotiver til brændestykker er blevet brugt som musikinstrumenter, opfatter man normalt et musikinstrume...
 
Musikhistorie
( > Musikudstyr) - (Rating:1)


Musikhistorie er historien om musikkens udvikling gennem tiden Europæisk musikhistorie: Man regner normalt med, at i den europæiske musikhistorie begynder renæssancen så småt ca. 1400, medens det i andre hense...

37

 
 

musik forum musik musik tips Alt om musik musik portal Musik guide

Skoven
Skoven Storkøbenhavn...