Random artikel
 
 
Berlin
( > Musikgrupper) - (Rating:2)


Berlin er en popmusikgruppe dannet i 1979. Berlin er mest kendt for hittet Take My Breath Away til flyverfilmen Top Gun i 1986....

 
 
Nyeste artikler 291 - 300
 
Musik software
 
Soundhound - Hvilke sang høre du nu?
(Musik software > Musik apps)


Soundhound er en apps der kan hjælpe dig til at finde den musik nu høre. De fleste kender nok det at de høre en sang i radioen eller et andet sted, som man godt kan lide, og så ved man ikke hvilken sang det er. Her kan Sound...
Musik leksikon
 
Blæseinstrument
(Musik leksikon > Musikinstrumenter)


Blæseinstrumenter opdeles efter deres virkemåde i messingblæsere og træblæsere. Fælles for blæseinstrumenterne er, at musikeren puster i instrumentet for at frembringe en luftstrøm. Luftstrømmen...
Musik leksikon
 
Trompet
(Musik leksikon > Musikinstrumenter)


En trompet er et transponerende messingblæseinstrument, der har tre ventiler. Ventilerne gør, at man kan spille toner, der er en halv, en hel eller halvanden dybere end naturtonerne og dermed dække alle trin i toneskalaen. Trompete...
Musik leksikon
 
Rock
(Musik leksikon > Musikgenrer)


Rock er en genre inden for rytmisk musik som har sin rod i 1950'ernes rock'n'roll. Rockmusik er oprindelig musik i 4/4-taktart og har traditionelt været spillet af en besætning med trommer, elektrisk guitar, elektrisk basguita...
Musik leksikon
 
Julesang
(Musik leksikon > Sang)


Julesange og julesalmer hører til hyggen i julen og i særdeleshed juleaften. I de mest energiske familier bliver mange julesange og julesalmer sunget, mens familien traver omkring juletræet med hinanden i hænderne. Andre sted...
Musik leksikon
 
Omkvæd
(Musik leksikon > Sang)


Omkvæd er et stykke sangtekst, der gentages i hvert vers af sangen, ofte men ikke altid i slutningen af verset. Meget almindeligt forekommende i folkesange og popsange, her også kaldet refrain, heraf betegnelsen refrainsanger....
Musik leksikon
 
Solosang
(Musik leksikon > Sang)


Solosang er dét at synge noget solo/alene. I solosangen er der sat fokus på ren og tydelig sang, der fremkommer ved hjælp af blandt andet forskellige vejrtrækningsteknikker. Derudover er kraft bag stemmen en vigtig faktor. Solosang ...
Musik leksikon
 
Kor
(Musik leksikon > Sang)


Et kor (nogle gange kaldet et sangkor) er en gruppe af sangere. Der er skrevet mange både klassiske og rytmiske værker for kor. I et kor kan der synges unisont, men det er almindeligt at synge flerstemmigt. Ved flerstemmig sang deles san...
Musik leksikon
 
Sang
(Musik leksikon > Sang)


Sang er et bredt begreb inden for musik og digtekunst. En person der skriver sang er sangskriver og det han/hun gør hedder sangskrivning. En del dyrestemmer omtales som sang. Sanguddannelsen I sanguddannelsen lærer man at afs...
Musik leksikon
 
Musikanlæg
(Musik leksikon > Musikanlæg)


Et musikanlæg er et anlæg der kan frembringe musik. Et musikanlæg kan bestå at mange dele. F.eks. en forstærker, CD-afspiller, radio og båndoptager....

30

 
 

Musik guide musik tips Alt om musik musik portal musik musik forum

Power metal
Power metal er en stil inden for heavy metal-musikgenren. Der er uenighed omkring præcist hvad power metal henleder til, da der både findes en nordamerikansk og europæisk defintion. Dog er opfattelsen oftest at der er tale om den eu...